In Finnish

Tausta ja tarkoitus
Jäsenyys

Tausta ja tarkoitus

Kansainvälinen Klubitaloliike syntyi Yhdysvalloissa, New Yorkissa 1944, jolloin pieni ryhmä suuresta paikallisesta mielisairaalasta kotiutuneita avohoitopotilaita päätti pitää yhteyttä toisiinsa. Tämä ryhmä kutsui itseään nimellä WANA eli We are not alone (= Emme ole yksin). He pyrkivät välttämään monille mielenterveysongelmaisille liiankin tyypillistä eristäytymistä ja yksinäisyyttä. Ryhmä piti yhteyttä sairaalasta poispäässeisiin ja he tapasivat toisiaan kahviloissa sekä kirjastoissa sekä YMCA:n tiloissa.

1948 WANA sai järjestettyä rahoituksen, millä se hankki itselleen oman kokoontumistilan. Tuo keskellä Manhattania, 47th Streetillä sijaitseva talo sai nimekseen Fountain House. 1955 WANA palkkasi John Beardin johtajakseen. John Beard oli innostunut nuori sosiaalityöntekijä. Hän ymmärsi, että sairaalat, klinikat, lääkehoito ja terapiat saattoivat olla hyödyllisiä mielisairauden akuutteihin oireisiin, mutta niistä oli varsin vähän apua sairauden sivuvaikutuksiin: köyhyyteen, toimettomuuteen, työttömyyteen, yksinäisyyteen ja eristäytymiseen.

Beard uskoi vakaasti, että pitkäaikaisesta mielisairaudesta kärsineillä ihmisilläkin oli oikeus mielekkääseen työhön, mielekkääseen toimintaan sekä kunnioitukseen ja itsekunnioitukseen. Hän uskoi, että ihmiset kykenevät kuntoutumaan yhteiskunnan toimiviksi jäseniksi ja tuettuna palaamaan työelämään. John Beard kehitti Klubitalosta sellaisen kuin se nykyään tunnetaan. Beard synnytti idean Fountain House- Klubitalosta, paikasta jossa ihmiset ovat jäseniä, eivät potilaita tai asiakkaita. Talosta jossa on vain muutama työntekijä ja niin paljon jäseniä että työntekijöiden on pakko turvautua jäsenten työpanokseen. Klubitalon toiminta, työntekijöiden palkkaaminen, rahoituksen järjestäminen, toiminnan suunnittelu ja mahdollisuuksien hyödyntäminen tapahtuu jäsenten ja työntekijöiden yhteistyönä.

Fountain House Klubitaloja alkoi vähitellen syntyä eri puolille Yhdysvaltoja ja sittemmin ympäri maailmaa. 1976 Fountain House sai rahaa kansainvälisen koulutusohjelman käynnistämiseksi. Siitä alkoi eri puolilta maailmaa tulleiden jäsenten ja työntekijöiden kouluttaminen.

Vuonna 1978 ruotsalainen toimittaja Lise Asklund teki 45-minuuttisen televisiodokumentin Fountain Housesta. Sen myötävaikutuksella aloitti Euroopan ensimmäinen Klubitalo Tukholmassa 1980. Nykyään Fountain House – mallilla toimivia Klubitaloja on yli 400 eri puolilla maailmaa. Klubitalojen kansainväliseen katto-organisaatioon, CI:n kuuluu tällä hetkellä 284 Klubitaloa. 1989 joukko kansainvälisen Klubitaloyhteisön jäseniä ja työntekijöitä kokoontui ja laati Klubitalon ensimmäiset standardit. Noita 35 standardia tarkastellaan ja uudistetaan joka toinen vuosi kansainvälisessä Klubitaloseminaarissa.

1994 perustettiin CI ( Clubhouse International) eli Klubitalojen kansainvälinen kehittämiskeskus. ICCD:n tarkoituksena on koordinoida kansainvälistä Klubitaloliikettä ja ylläpitää toiminnan korkeaa laatua. CI mm. laatii Klubitalotoimintaa ohjaavat standardit.

Suomen ensimmäinen Klubitalo, Näsinkulma, aloitti Tampereella 1995.

Suomessa toimii nykyään 26 Klubitaloa.Klubitalo Pelarin toiminta alkoi vuonna maaliskuussa 2010.

 

Jäsenyys

Tietoa toiminnasta

Klubitalon jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla on tai on ollut mielenterveysongelmia.

Jäsenyys on aikarajoitteeton.

Jäsenillä on mahdollisuus käydä Klubitalolla valitseminaan päivinä omien voimavarojensa mukaisesti.

Klubitalotoiminnassa jokaisen panos on yhtä tärkeä tehdyn työn määrästä riippumatta.

Klubitalotoiminnassa kaikki ovat samanarvoisia.

Klubitalolla ei hyväksytä alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä.

Klubitalon yleistä turvallisuutta uhkaavaa henkilöä ei voida valita jäseneksi.

Klubitalon jäsenyys pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja se on jäsenille maksuton.

Klubitalon toimivuus edellyttää jäsenistön työpanosta; siksi Klubitaloilla on minimimäärä palkallista henkilökuntaa. Henkilökunnan tehtävänä on ohjata ja tukea jäseniä.

Klubitalon tavoitteena on tukea jäseniä saavuttamaan riittävä elämänhallinta ja sen myötä auttaa kuntoutumisessa mahdollisimman itsenäiseksi ja omatoimiseksi.

Klubitalon jäsenyys pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja se on jäsenille maksuton. Henkilökunnan tehtävänä on ohjata ja tukea jäseniä. Jäsenet käyvät Klubitalolla valitseminaan päivinä omien voimavarojensa mukaisesti. Klubitalotoiminnassa jokaisen panos on yhtä tärkeä tehdyn työn määrästä riippumatta.

Kaikki klubitalon työ on suunniteltu auttamaan jäseniä saamaan takaisin omanarvotuntonsa, itseluottamuksensa ja mielekkyyden elämälleen.

Öppettider

Måndag - Torsdag 08:00 - 15:30
Fredag 08:00 - 14:15
Lördag/Söndag Öppet enligt överenskommelse

Du kan kontakta oss här

Besökare

  • Unika besökare: 6336
Copyright © 2015, Klubbhuset Pelaren